Ngày chung đôi thêm ngọt ngào
 
Ngày chung đôi thêm ngọt ngào

Thời gian: Vào các ngày 11, 12, 13, 14/02/2017
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Mỗi ngày trong thời gian thực hiện chương trình, 100 cặp khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua hàng trong ngày từ 200.000đ trở lên được tặng 01 gói/ hộp kẹo socola.
(Khách hàng phải đi theo cặp và có mặc áo giống màu hoặc áo cặp tình nhân để nhận quà tặng).
•  Mỗi cặp khách hàng nhận tối đa 01 quà tặng/ ngày.
•  Số lượng quà tặng có hạn.
  Tags: