Quà cho con
 
Quà cho con
Thời gian: Ngày 18-19/5/2019
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng ở cấp độ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 01 hộp bánh ChocoPie 198g theo cơ cấu:
   Hóa đơn >= 500.000đ tặng 01 hộp bánh ChocoPie 198g
   Hóa đơn >= 1.000.000đ tặng 02 hộp bánh ChocoPie 198g
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 hộp bánh/ trong suốt 02 ngày thực hiện
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày, cùng mã thẻ tại cùng một siêu thị để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: