Quà tặng tri ân
 
Quà tặng tri ân
- Thời gian tặng phiếu: ngày 04/5 và 05/5
- Thời gian sử dụng phiếu: đến hết ngày 09/6/2019
Địa điểm tặng phiếu: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch kim mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 600.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay 01 phiếu mua hàng 30.000đ áp dụng mua hàng Thực phẩm tươi sống (TPTS). Hóa đơn từ 1.200.000đ tặng 02 Phiếu mua hàng TPTS 30.000đ.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị để tham gia chương trình
•  Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 02 phiếu / chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: