Thứ ba thả ga điểm thưởng
 
Thứ ba thả ga điểm thưởng
Thời gian: các ngày thứ ba trong tuần (07, 14, 21/11/2017)
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op
Đối tượng: khách hàng Thành viên/VIP
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi mua hàng có hóa đơn từ 300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được nhân đôi số điểm. Chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
VD: 31 điểm mua hàng được tặng 31 điểm thưởng.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng Thành viên/VIP nhận tối đa 150 điểm thưởng/ hóa đơn.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Không áp dụng cho trường hợp cộng dồn hóa đơn.
•  Việc tặng điểm thưởng sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản thẻ cho khách hàng trong vòng 3-5 ngày sau khi kết thúc chương trình.
•  Không áp dụng cho những trường hợp trả hàng dẫn đến việc giảm giá trị mua hàng.
  Tags: