CHÀO TUẦN MỚI, ĐIỂM THƯỞNG PHƠI PHỚI
 • Thời gian: Áp dụng mỗi thứ 2 đầu tuần
 • Đối tượng: khách hàng Bạc/ Vàng/ Bạch Kim 
 • Khu vực áp dụng: 

        Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Finelife, HTV Co.op, Cheers và Co.opSmile. 

        Các kênh online: website, app Saigon Co.op, zalo, giao hàng tận nhà và các kênh online khác 

 • Thể lệ: Khách hàng hiện đang ở cấp độ Bạc/ Vàng/ Bạch kim khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng Điểm thưởng vào tài khoản thẻ với cơ cấu như sau: 
 • Đối với khách hàng Bạc: cứ mỗi 20 Điểm mua hàng được tặng 10 Điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). 
 • Đối với khách hàng Vàng: cứ mỗi 20 Điểm mua hàng được tặng 15 Điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). 
 • Đối với khách hàng Bạch kim: cứ mỗi 20 Điểm mua hàng được tặng 20 Điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). 
 • Phần Điểm mua hàng không làm tròn thành 20 của mỗi hóa đơn sẽ không được tính Điểm thưởng. 
 • Ví dụ
  • KH Bạc tích 39 Điểm mua hàng được tặng 10 Điểm thưởng. 
  • KH Vàng tích 39 Điểm mua hàng được tặng 15 Điểm thưởng. 
  • KH Bạch kim tích 39 Điểm mua hàng được tặng 20 Điểm thưởng. 
 • Phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại; và/hoặc Phiếu mua hàng loại có chiết khấu; và/hoặc một số sản phẩm theo quy định không được tích lũy vào chương trình, không được quy đổi thành Điểm mua hàng. 
 • Việc xét Điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước. 

  Tags: