Năm mới tuyệt vời - Điểm thưởng phơi phới
Thời gian: 21,22,23/12/2020; 28,29,30/12/2020
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc/ Vàng khi mua hàng có hóa đơn từ 400.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được nhân đôi số điểm. Chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn từ 400.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được nhân ba số điểm. Chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
•  Trong 01 ngày mức điểm thưởng tối đa dành tặng các cấp độ thẻ như sau:
- Thẻ Bạc/ Vàng: tối đa 100 điểm thưởng/ ngày
- Thẻ Bạch Kim: tối đa 200 điểm thưởng/ ngày
•  Không áp dụng cho trường hợp cộng dồn hóa đơn.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Việc tặng điểm thưởng sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản thẻ cho khách hàng sau 10 ngày kết thúc chương trình.
•  Không áp dụng cho những trường hợp trả hàng dẫn đến việc giảm giá trị mua hàng.
  Tags: