Ngàn điểm thưởng thay lời chúc xuân
Thời gian: từ ngày 28/01 đến ngày 11/02/2021
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op, Cheers, Co.opSmile và FineLife
Hình thức: tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ khách hàng
Dành tặng khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có thẻ Bạc/Vàng/Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm từ 500.000đ trở lên sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu:
- Đối với KH Bạc: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 20 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Tối đa 120 điểm thưởng/ chương trình
- Đối với KH Vàng: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 30 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Tối đa 180 điểm thưởng/ chương trình
- Đối với KH Bạch Kim: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 50 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Tối đa 300 điểm thưởng/ chương trình
•  Không áp dụng cộng dồn hóa đơn.
•  Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 50. Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
  Tags: