Siêu ưu đãi (mua hàng có điều kiện) vào ngày 25, 26/03/2017
 
Siêu ưu đãi (mua hàng có điều kiện) vào ngày 25, 26/03/2017
Thời gian: 25 & 26/03/2017
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại, sẽ được mua 01 sản phẩm ưu đãi trong ngày (hóa đơn 800.000đ được mua 02 sản phẩm, 1.200.000đ được mua 03 sản phẩm,...).
•  Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn.
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được mua sản phẩm ưu đãi.
•  Khi thanh toán sản phẩm ưu đãi, khách hàng vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTT và các chương trình khuyến mãi khác.
•  Không áp dụng cho khách hàng mua số lượng lớn. Số lượng có hạn (sản phẩm khuyến mãi có thể thay đổi khi hết hàng).
Sản phẩm siêu ưu đãi áp dụng tại Co.opmart Thành phố Hồ Chí Minh:


Sản phẩm siêu ưu đãi áp dụng tại Co.opmart Miền Tây:


Sản phẩm siêu ưu đãi áp dụng tại Co.opmart Miền Bắc, Miền Đông, Miền Trung và Tây Nguyên:
  Tags: