Ưu đãi kép thay lời cám ơn
 
Ưu đãi kép thay lời cám ơn
Thời gian:
- Ngày 09/11: tặng Phiếu mua hàng 30.000đ mua Hộp quà, Hamper 20/11
- Ngày 16/11: tặng Phiếu mua hàng 30.000đ mua Thực phẩm tươi sống - Chế biến nấu chín
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim có tham gia mua hàng Siêu ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình được tặng 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ áp dụng mua Hộp quà/ Hamper 20/11 (ngày 09/11); áp dụng mua Thực phẩm tươi sống (ngày 16/11)
•  Mỗi hóa đơn mua 01 sản phẩm Siêu ưu đãi nhận được 01 Phiếu mua hàng, hóa đơn mua 02 sản phẩm Siêu ưu đãi nhận được 02 Phiếu mua hàng.
•  Mỗi khách hàng tham gia chương trình nhận tối đa 02 Phiếu mua hàng/ ngày.
Quy định khác về Phiếu mua hàng 30.000đ:
•  Phiếu mua hàng phát hành ngày 09/11 chỉ dùng để mua các sản phẩm Hộp quà hoặc Hamper 20/11 từ ngày phát hành đến hết ngày 21/11/2018
•  Phiếu mua hàng phát hành ngày 16/11 các sản phẩm Thực phẩm tươi sống, chế biến nấu chín trong khu tự chọn, có thời gian sử dụng đến hết ngày 05/12/2018.
•  Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng phải sử dụng hết giá trị của phiếu. Siêu thị có quyền từ chối không chấp nhận thanh toán nếu khách hàng không sử dụng hết giá trị của phiếu.
•  Phiếu hợp lệ là phiếu còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, mất góc.
•  Phiếu được giảm trực tiếp trên trị giá hóa đơn tính tiền.
•  Khách hàng sử dụng phiếu vẫn được tham gia tích lũy điểm chương trình KHTV.
  Tags: