Vui mua sắm - Nhận ưu đãi
 
Vui mua sắm - Nhận ưu đãi

Thời gian: Ngày 02 và 03/12/2017
Địa điểm: hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: Khách hàng Thân thiết/ Thành viên/ VIP
Thể lệ chương trình:
•  Khi khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn trong ngày từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại và có mua các sản phẩm Thực phẩm tươi sống (TPTS) theo thể lệ chương trình) khách hàng sẽ được tặng ngay 01 Phiếu mua hàng (PMH) theo giá trị hóa đơn:
•  Hóa đơn từ 500.000đ trở lên (có mua ít nhất 50.000đ TPTS) tặng 01 PMH trị giá 30.000đ.
•  Hóa đơn từ 1.000.000đ (có mua ít nhất 100.000đ TPTS) tặng 02 PMH trị giá 30.000đ.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 Phiếu mua hàng/ngày
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng) để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng thân thiết, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
•  Thể lệ chi tiết xem tại siêu thị.
  Tags: