21 Ngày vàng - Săn phiếu mua hàng
Hình thức: khách hàng mua các sản phẩm tham gia tích lũy huy hiệu 25 năm đổi Phiếu mua hàng trong 21 ngày 15/04 - 05/05/2021
Thời gian:
- Thời gian tích lũy huy hiệu và đổi phiếu mua hàng: 15/04 - 05/05/2021
- Thời hạn sử dụng của các Phiếu mua hàng: đến hết 31/07/2021
Địa điểm:
- Địa điểm tích huy hiệu 25 năm và đổi Phiếu mua hàng: Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra. Các huy hiệu tích lũy tại Fine Life chỉ sử dụng để đổi Phiếu mua hàng tại Fine Life.
- Địa điểm đổi phiếu mua hàng: Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra.
Đối tượng: khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng mua sắm các sản phẩm tham gia chương trình trong khu tự chọn tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra hoặc Fine Life sẽ được nhận các huy hiệu 25 năm. Khách hàng tích lũy đủ 10 huy hiệu 25 năm sẽ được nhận 01 Phiếu mua hàng 30.000đ, 20 huy hiệu được nhận 02 phiếu mua hàng 30.000đ,…
•  Khách hàng nhận được tối đa 20 Phiếu mua hàng của Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra và 20 Phiếu mua hàng của Fine Life trong suốt chương trình (tương đương 40 Phiếu mua hàng Co.opmart/ Co.opXtra và Fine Life).
•  Hóa đơn tham gia chương trình Siêu thị Việt Ưu đãi thật tuyệt vẫn được tham gia chương trình này.
•  Để hóa đơn hợp lệ và xuất hiện huy hiệu khách hàng phải thanh toán bằng tiền mặt tối thiểu 1.000đ, không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại.
•  Khách hàng nhận quà tặng tại Co.opmart/ Co.opmart SCA/ Co.opXtra/ Fine Life nào thì tất cả hóa đơn tích lũy phải là hóa đơn của siêu thị đó.
•  Chỉ áp dụng tích lũy các hóa đơn cùng mã thẻ, cùng một siêu thị.
•  Khách hàng phải giữ lại tất cả hóa đơn chính, hợp lệ trong suốt thời gian thực hiện chương trình và khi nhận Phiếu mua hàng, khách hàng phải đưa tất cả hóa đơn cho Nhân viên để thực hiện quy trình nhận quà.
•  Không áp dụng cộng gộp các giá trị còn lại (huy hiệu/ Giá trị hóa đơn) của hóa đơn để nhận quà trong lần tiếp theo.
•  Thể lệ chi tiết xem thêm tại siêu thị.


  Tags: