Đón lễ lớn ưu đãi to
 
Đón lễ lớn ưu đãi to
Thời gian: ngày 30/4 và 01/5/2018
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) nhận ngay 01 phiếu mua hàng Thực phẩm tươi sống (TPTS) trị giá 30.000đ.
•  Khách hàng có trị giá hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên nhận ngay 02 phiếu mua hàng TPTS trị giá 30.000đ.
•  Mỗi khách hàng tham gia chương trình nhận tối đa 02 phiếu/ ngày.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn trong ngày, tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ khách hàng.
•  Thời gian sử dụng phiếu: đến hết ngày 31/5/2018
•  Chi tiết xem thêm tại siêu thị.
  Tags: