Mua sắm xanh - Nhận ưu đãi kép
 
Mua sắm xanh - Nhận ưu đãi kép
Thời gian: ngày 18/3 và 19/3/2017
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Thân thiết/Thành viên/VIP có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và Phiếu giảm giá) sẽ được tặng 01 Phiếu giảm giá 50.000đ.
Khách hàng có hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và Phiếu giảm giá) sẽ được tặng 02 Phiếu giảm giá 50.000đ01 túi môi trường xanh Co.opmart.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 phiếu giảm giá01 túi môi trường suốt chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để tham gia chương trình.
•  Phiếu giảm giá 50.000đ có giá trị sử dụng từ ngày 18/3 đến ngày 05/4/2017 và áp dụng cho khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn từ 300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại và Phiếu giảm giá).
•  Mỗi phiếu giảm giá 50.000đ chỉ được áp dụng với 01 hóa đơn 300.000đ (không tính phần thanh toán bằng chiếu khấu thương mại, phiếu giảm giá). Để sử dụng 02 Phiếu giảm giá 50.000đ phải áp dụng với hóa đơn từ 600.000đ trở lên.
•  Số lượng phiếu có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
  Tags: