Nhân đôi số lượng chỉ còn nửa giá
 
Nhân đôi số lượng chỉ còn nửa giá
Thời gian:
- Đợt 1: ngày 28,29,30/10
- Đợt 2: ngày 4, 5, 6/11
- Đợt 3: ngày 11, 12, 13/11
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 300.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 tặng 01 sản phẩm cùng loại trong ngày (hóa đơn 600.000đ được mua 02 sản phẩm,...)
•  Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn.
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được tham gia chương trình.
•  Hóa đơn tham gia chương trình và thanh toán sản phẩm siêu ưu đãi, vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTV nhưng không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác.
•  Không áp dụng cho khách hàng mua số lượng lớn. Số lượng có hạn (sản phẩm khuyến mãi có thể thay đổi khi hết hàng).
•  Chi tiết sản phẩm tham gia chương trình (Đợt 1) - Khu vực TPHCM, Miền Đông, Miền Tây, Miền Trung và Tây Nguyên:

•  Chi tiết sản phẩm tham gia chương trình (Đợt 1) - Khu vực Miền Bắc:
  Tags: