Thả ga điểm thưởng - Đón Xuân sang
 
Thả ga điểm thưởng - Đón Xuân sang
Ưu đãi 1:
•  Các ngày thứ hai, ba, tư hàng tuần từ ngày 09/01 đến ngày 25/01/2017 (09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25/01/2017)
•  Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood và HTV Co.op
Ưu đãi 2:
•  Từ ngày 09/01 đến ngày 27/01/2017
•  Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi mua hàng trong khu tự chọn hệ thống Co.opmart & Co.opXtra và có mua bất kỳ sản phẩm thuộc các nhãn hàng bên dưới sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu chương trình.
•  Điểm thưởng được quy đổi dựa trên tổng giá trị mua hàng của các sản phẩm có cùng nhãn hàng và cùng quy cách (không tính phần thanh toán bằng Phiếu Chiết khấu thương mại hoặc Phiếu giảm giá).
•  Không tính phần tổng giá trị mua hàng không làm tròn thành 10.000 đồng.
•  Khách hàng được tích điểm đồng thời ưu đãi 1 và ưu đãi 2 khi thỏa điều kiện chương trình.
  Tags: